+38 (095) 110 62 99 +38 (067) 149 34 89 ortopedbolinet@gmail.com

Тернополь

Як відомо, захворювання опорно-рухової системи (ОРС) — бич людства з давніх-давен, і на сьогоднішній день досить широко поширені. Їх можна умовно розділити на дві групи: хвороби хребта і хвороби суглобів. Відчуття болю в хребті або в суглобах (особливо після навантажень) знає мало не кожна доросла людина.
Багатьом знайомі такі діагнози, як артроз, остеартроз, деформуючий артроз, коксартроз, остеохондроз хребта, «п’яткова шпора»,епікондиліт тощо.
Нерiдко люди ігнорують больовий синдром, мовляв, саме пройде. Потім кидаються у всілякі народні методи або вдаються до самолікування, що часто призводить до поглиблення проблеми.
Далі йдуть прийом таблеток, уколів, мануальна терапія, фізіопроцедури та iнше.
Все це, якщо і приносить результат, то вимагає чимало зусиль, часу та матеріальних витрат. А якщо результату немає, залишається один шанс — операція.
Але, на жаль, і такий крайній захід не завжди гарантує успіх.
Щоб уникнути подібних ситуацій, досить вчасно (при перших симптомах) звернутися до грамотного фахівця.
Діагностика на ранніх стадіях, правильно розроблена схема лікування і використання сучасних медичних технологій позбавить від більшості проблем з суглобами і хребтом.
На першому місці серед таких методик — екстракорпоральна ударно-хвильова терапія (ЕУХТ). Цей, порівняно новий метод, який успішно зарекомендував себе в медицині багатьох країн, в Україні широко застосовується лікарями медичного ортопедичного центру «ARTZ-klinik». Сьогодні це доступно і жителям Тернополя.
УХТ застосовується при лікуванні артрозу на різних стадіях, остеохондрозу хребта, ентезопатій, «п’яткової шпори», при часткових ушкодженнях сухожиль і м’язів, при реабілітації після отримання спортивних та побутових травм.
Лікарі нашої клініки використовують ударно-хвильову терапії при лікуванні захворювань ОРС ось уже понад 12 років!
«ARTZ-klinik» — це високий професіоналізм фахівців, підтверджений щоденною практикою, науковою роботою на кафедрі ХМАПО (Харківської медичної академії післядипломної освіти), участю у всіляких медичних форумах і конференціях, від міських до міжнародних.
Ортопеди «ARTZ-klinik» працюють на висококласної апаратурi «STORZ MEDICAL» (швейцарського виробництва) у всіх регіонах України, в тому числі і в Тернополі.

Використання сучасного обладнання для УХТ поєднується з грамотної схемою прийому лікарських препаратів і призначенням носіння (при необхідності) ортопедичних засобів (ортези, устілки). Такий комплексний підхід до лікування артрозу гарантує високу ефективність.

У Тернополі Ви можете замовити індивідуальні ортопедичні устілки, як для дорослих, так і для дітей.

Проявіть турботу про своїх близьких!

Звертайтеся за кваліфікованою допомогою до грамотного фахівця!

Попередній запис на прийом в Тернополі обов’язкове.

Запис на прийом. Тернопіль.
Партнер «ARTZ-klinik» — медцентр «Віасан».
+38 (095) -110-62-99, +38 (067) -149-34-89

 

Как известно, заболевания опорно-двигательной системы (ОДС) — бич человечества с незапамятных времен, и на сегодняшний день достаточно широко распространены. Их можно условно разделить на две группы: болезни позвоночника и болезни суставов. Ощущение боли в позвоночнике или в суставах (особенно после нагрузок) знает чуть ли не каждый взрослый человек.
Многим знакомы такие диагнозы, как артроз, остеартроз, деформирующий артроз, коксартроз, остехондроз позвоночника, плантарный фасциит («пяточная шпора»),
эпикондилит и тому подобное.
Часто люди игнорируют болевой синдром, мол, само пройдет. Потом бросаются во всевозможные народные методы или прибегают к самолечению, что нередко приводит к усугублению проблемы.
Далее следуют прием таблеток, уколов, мануальная терапия, физиопроцедуры и т.д.
Все это, если и приносит результат, то требует немало усилий, времени и материальных затрат. А если результата нет, остается один шанс – операция.
Но, к сожалению, и она не всегда гарантирует успех.
Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно вовремя (при первых симптомах) обратиться к грамотного специалисту.
Диагностика на ранних стадиях, правильно разработанная схема лечения и использование современных медицинских технологий избавит от большинства проблем с суставами и позвоночником.
На первом месте среди таких методик стоит экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ). Этот, сравнительно новый метод, который успешно зарекомендовал себя в медицине многих стран, в Украине широко применяется врачами медицинского ортопедического центра «ARTZ-klinik». Сегодня это доступно и жителям Тернополя.
УВТ применяется при лечении артроза на разных стадиях, остеохондроза, энтезопатий, «пяточной шпоры», при частичных повреждениях сухожилий и мышц, при реабилитации после получения спортивных и бытовых травм.
Врачи нашей клиники используют ударно-волновую терапии при лечении заболеваний ОДС вот уже более 12 лет!
«ARTZ-klinik» — это высокий профессионализм специалистов, подтвержденный ежедневной практикой, научной работой на кафедре ХМАПО (Харьковской Медицинской Академии последипломного образования), участием во всевозможных медицинских форумах и конференциях, от городских до международных.
Ортопеды «ARTZ-klinik» работают на высококлассной аппаратуре «STORZ MEDICAL» (швейцарского производства) во всех регионах Украины, в том числе и в Тернополе.
Использование современного оборудования для УВТ сочетается с грамотной схемой приема лекарственных препаратов и назначением ношения (при необходимости) ортопедических средств (ортезы, стельки). Такой комплексный подход к лечению артроза гарантирует высокую эффективность.

В Тернополе Вы можете заказать индивидуальные ортопедические стельки, как для взрослых, так и для детей.

Проявите заботу о своих близких!

Обращайтесь за квалифицированной помощью к грамотному специалисту!

Предварительная запись на прием в Тернополе обязательна.

Запись на прием. Тернополь.
Партнер «ARTZ-klinik» — медцентр «Виасан».
+38(095)-110-62-99, +38(067)-149-34-89